Turun kaupunginkirjasto = Åbo stadsbibliotek

LEHDET = TIDNINGAR 2013

Aakkosissa Alfabetiskt Aiheen mukaan  Enligt ämne Kielen mukaan   Enligt språk Sanomalehdet   Dagstidningar Mikrofilmatut  Mikrofilmade  Lyhenteet  Förkortningar Luettelon etusivu  Tillbaka

OSASTOKOHTAINEN LUETTELO = FÖRTECKNING ENLIGT AVDELNING