TEATTERI. TANSSI = TEATER. DANS

Nimi = Titel  Maa,kieli=  Land,språk Sijoitus = Placering  
American theatre US eng  kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Aplodi    kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Dance magazine US eng  kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Danser FR fre  kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Danstidningen SE swe  kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Esitys   kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Fidea FI fin yhteiskunta|kasvatus ja opetus
Första raden  FI swe  kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Kansallisteatteri   kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Kulttuurihaitari   yhteiskunta|yleistieto ja viestintä
Nukketeatteri   kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Repliikki   kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Tanssiurheilija   kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Tanz  DE ger, eng kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Teatteri & Tanssi: + Sirkus: esittävien taiteiden erikoislehti   kirjallisuus ja taiteet|taiteet, Nummi
teatteriin   kirjallisuus ja taiteet|taiteet
Teatterikorkea   kirjallisuus ja taiteet|taiteet

TEKNIIKKA = TEKNIK

  Maa,kieli= Land,språk Sijoitus = Placering 
Forum för ekonomi och teknik FI swe  yhteiskunta|talous ja liike-elämä
Keksintöuutiset   luonto ja harrasteet|tekniikka
Koneviesti   luonto ja harrasteet|tekniikka
Näköalat   luonto ja harrasteet|tekniikka
Popular mechanics US eng  luonto ja harrasteet|tekniikka
SFS-tiedotus   luonto ja harrasteet|tekniikka
Tekniikan maailma   luonto ja harrasteet|tekniikka, autokirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Lauste, Maaria, Moisio,  Nummi, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Skanssi, Varissuo, Vasaramäki
Tekniikan waiheita   luonto ja harrasteet|tekniikka
Tekniikka & talous luonto ja harrasteet|tekniikka
Terminfo   luonto ja harrasteet|tekniikka
Uusi insinööri luonto ja harrasteet|tekniikka

TERVEYDENHOITO. LÄÄKETIEDE = HÄLSOVÅRD. MEDICIN
ks. myös VAIHTOEHTOHOIDOT = se även ALTERNATIV TERAPI

Nimi = Titel Maa,kieli Land,språk Sijoitus = Placering
9 kuukautta luonto ja harrasteet|terveys
ADHD-lehti luonto ja harrasteet|terveys
Aivoitus luonto ja harrasteet|terveys
Allergia & astma   luonto ja harrasteet|terveys
Asumisterveys   luonto ja harrasteet|terveys
Autismi   luonto ja harrasteet|terveys
Avain   luonto ja harrasteet|terveys
Avh : Aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti luonto ja harrasteet|terveys
Bolus   luonto ja harrasteet|terveys
CP-lehti   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Diabetes   luonto ja harrasteet|terveys
Diabetestiedote   luonto ja harrasteet|terveys
Duodecim FI fin  luonto ja harrasteet|terveys
Elinehto - Livsvillkor luonto ja harrasteet|terveys
Elintarvike ja terveys   luonto ja harrasteet|terveys
Epilepsialehti   luonto ja harrasteet|terveys
Finlands synskadade FI swe  yhteiskunta|yhteiskunta ja halllinto
Finska läkaresällskapets handlingar FI swe  luonto ja harrasteet|terveys
Fysioterapia   luonto ja harrasteet|terveys
Gerontologia   luonto ja harrasteet|terveys
Hengitysviesti luonto ja harrasteet|terveys
Hoitotiede   luonto ja harrasteet|terveys
Homeopatia luonto ja harrasteet|terveys
Hyvä hengitys luonto ja harrasteet|terveys
Hyvä terveys   luonto ja harrasteet|terveys, autokirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Nummi, Runosmäki
Ihon aika   luonto ja harrasteet|terveys
IT - Invalidityö   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Ituja   luonto ja harrasteet|terveys
Kajastus   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Keliakia   luonto ja harrasteet|terveys
Ketju   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
KG FI fin Hirvensalo
Kielipolku luonto ja harrasteet|terveys
Kirjallisuusterapia luonto ja harrasteet|terveys
KM vet FI fin  luonto ja harrasteet|luonnontieteet
Kotilääkäri   luonto ja harrasteet|terveys, autokirjasto, Hirvensalo,  Ilpoinen, Jyrkkälä, Lauste, Maaria, Nummi, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki
Kuntoutus   luonto ja harrasteet|terveys
Kuuloviesti   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Kuurojen lehti   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Kynnys   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Käsi kädessä   luonto ja harrasteet|terveys
Labyrintti luonto ja harrasteet|terveys
Lasaretti luonto ja harrasteet|terveys
Lounais-Suomen syöväntorjuntasanomat   luonto ja harrasteet|terveys
Luonnonlapsi luonto ja harrasteet|terveys
Luontaisterveys luonto ja harrasteet|terveys, Nummi
Lähellä   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Mediuutiset   luonto ja harrasteet|terveys
Memo   luonto ja harrasteet|terveys

Meniere-posti

 

luonto ja harrasteet|terveys

Mielenterveys   luonto ja harrasteet|terveys
Minä olen luonto ja harrasteet|terveys
Muisti   luonto ja harrasteet|terveys
Nappi yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Neuvola & kouluterveys   luonto ja harrasteet|terveys
Näkövammaisten airut   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Omslaget FI swe  yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Orton FI fin  luonto ja harrasteet|terveys
Parkinson-postia   luonto ja harrasteet|terveys
Perheterapia luonto ja harrasteet|terveys
Porras   luonto ja harrasteet|terveys
Promo FI fin  luonto ja harrasteet|terveys
Psykoterapia luonto ja harrasteet|terveys
Puheterapeutti   yhteiskunta|kasvatus ja opetus
Päänsärky luonto ja harrasteet|terveys
Ravitsemuskatsaus   luonto ja harrasteet|terveys
Reuma   luonto ja harrasteet|terveys
Sairaalaviesti luonto ja harrasteet|terveys
Sairaanhoitaja   luonto ja harrasteet|terveys
Sateenkaarisanomat luonto ja harrasteet|terveys
Selkälehti luonto ja harrasteet|terveys
Simpukka luonto ja harrasteet|terveys
Sisäilmauutiset luonto ja harrasteet|terveys
SOS aktuellt FI swe yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti   luonto ja harrasteet|terveys
Suomen eläinlääkärilehti   luonto ja harrasteet|luonnontieteet
Suomen hammaslääkärilehti   luonto ja harrasteet|terveys
Suomen lääkärilehti   luonto ja harrasteet|terveys
SuPer FI fin  luonto ja harrasteet|terveys
Sydän   luonto ja harrasteet|terveys
Sylva luonto ja harrasteet|terveys
Systole   luonto ja harrasteet|terveys
Syöpä   luonto ja harrasteet|terveys
Tehy   luonto ja harrasteet|terveys
Terveydenhoitaja   luonto ja harrasteet|terveys
Terveys ja talous   luonto ja harrasteet|terveys
Terveyslehti   luonto ja harrasteet|terveys
Tidningen folkhälsan FI swe  luonto ja harrasteet|terveys
Tiimi   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Toimintaterapeutti   luonto ja harrasteet|terveys
Tukiviesti   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Tukilinja   kyhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Tutkiva hoitotyö   luonto ja harrasteet|terveys
Työ, terveys, turvallisuus   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Työterveyshoitaja luonto ja harrasteet|terveys
Vi hörs FI swe  yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Voi hyvin luonto ja harrasteet|terveys, Ilpoinen, Nummi, Runosmäki, Skanssi
Ympäristö ja terveys luonto ja harrasteet|terveys

TIEDE. TIETEEN YLEISLEHDET = VETENSKAP. 
ALLMÄNVETENSKAPLIGA TIDNINGAR

Nimi = Titel Maa,kieli Land,språk Sijoitus = Placering
Á propos FI fin kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Discover US eng  luonto ja harrasteet|luonnontieteet
Forskning och framsteg SE swe  luonto ja harrasteet|luonnontieteet
Illustrerad vetenskap SE swe  luonto ja harrasteet|luonnontieteet
New scientist GB eng  luonto ja harrasteet|luonnontieteet
Scientific American US eng  luonto ja harrasteet|luonnontieteet
Tiede    luonto ja harrasteet|luonnontieteet, autokirjasto, Hirvensalo, Lauste, Maaria, Nummi, Paattinen, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki
Tiede & edistys   kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Tiedepolitiikka kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Tieteen kuvalehti   luonto ja harrasteet|luonnontieteet, Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Maaria, Nummi, Pansio, Runosmäki, Skanssi, Varissuo
Tieteessä tapahtuu   kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia

TIETOTEORIA. TIEDEOPPI. TIEDEPOLITIIKKA =
KUNSKAPSTEORI. VETENSKAPSPOLITIK

Nimi = Titel Maa,kieli Land,språk Sijainti = Placering
Ikaros kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Skeptical inquirer US eng kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Skeptikko kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Tiede ja edistys kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Tiedepolitiikka kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia
Tieteessä tapahtuu kansat ja kulttuurit|filosofia ja psykologia

TILASTOT. INDEKSIT = STATISTIK. INDEX

Titel Maa,kieli Land,språk Sijoitus = Placering
Hyvinvointikatsaus   yhteiskunta|talous ja liike-elämä
Muutoksen suunnat yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Suhdannebarometri   yhteiskunta|talous ja liike-elämä
Tieto & trendit   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Tietokappa   luonto ja harrasteet|luonnontieteet

TILINTARKASTUS. KIRJANPITO = REVISION.  BOKFÖRING

Nimi = Titel Maa,kieli Land,språk Sijoitus = Placering
Balanssi   yhteiskunta|talous ja liike-elämä
Tilisanomat   yhteiskunta|talous ja liike-elämä

TULEVAISUUDENTUTKIMUS = FRAMTIDSFORSKNING

Nimi = Titel Maa,kieli Land,språk Sijoitus = Placering
Futura FI fin  yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
The Futurist US eng  yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

TYÖELÄMÄ = ARBETSLIV

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

3T   luonto ja harrasteet|tekniikka
Karenssisanomat PÄÄKIRJASTO yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Telma

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Työ, terveys, turvallisuus

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Työeläke

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Työelämän tutkimus

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Työpoliittinen aikakauskirja

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Tärppi

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT = ARBETSMARKNADSORGANISATIONER

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Akavalainen

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Arvo

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Jyty

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Jyty - uutisia Turun seudulta

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Kuntatyönantaja

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Motiivi

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Palkkatyöläinen

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Pam

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

PardiaNyt

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Prima yhteiskunta|talous ja liike-elämä
Toimi yhteiskunta|talous ja liike-elämä
Yhteenveto yhteiskunta|talous ja liike-elämä

TÄHTITIEDE. AVARUUSTUTKIMUS  = ASTRONOMI. RYMDFORSKNING 

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Astronomy

US eng 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Avaruusluotain luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Tähdet ja avaruus

 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

URHEILU. LIIKUNTA = IDROTT.  MOTION
ks. myös RETKEILY. ULKOILU

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Aktiv träning

SE swe

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Ananda

FI fin 

luonto ja harrasteet|harrasteet|terveys

Black belt magazine

US eng 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Bodaus

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Nummi, Runosmäki

Body

FI fin

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Cycling plus

GB eng

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Darts

FI fin 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Fillari

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, autokirjasto, Ilpoinen, Nummi

Fit

FI fin 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Hirvensalo, Nummi

Frisk bris luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Goal

FI fin

Stoori, Moisio

Hanaa luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Hang Up

FI fin

Stoori

Hevoset ja ratsastus Stoori, Ilpoinen
Hevosurheilu luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Hiihto

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Hiihtäjä

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Hippos

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Ikiliikkuja

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Ippon

FI fin 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Juoksija

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Nummi, Runosmäki, Varissuo 

Jääkiekkolehti

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Stoori, Ilpoinen, Moisio, Nummi, Vasaramäki

Kamae

FI fin

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Keilaaja

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Kunto & terveys

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Kunto plus

luonto ja harrasteet|harrasteet|terveys, Maaria, Nummi, Runosmäki

Liikunta ja tiede

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Maali!

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Saaga, Lauste

Melonta ja soutu

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Musta

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Rekyyli

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Runners world

GB eng 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Salibandy

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Sea kayaker

US eng 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Sirkuspyramidi

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Skimbaaja

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Slammer

FI fin 

Stoori

Sukeltaja

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Suomen golflehti

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Tanssiurheilija

 

kirjallisuus ja taiteet|taiteet, Vasaramäki

Tennis

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Tualainen

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Tunturilatu luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Turun latuviesti

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Uinti

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Urheiluampuja

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Urheilulehti

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Ilpoinen, Nummi, Runosmäki, Varissuo

Vammaisurheilu & -liikunta

FI fin

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

VM Vauhdin maailma

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

World soccer

GB eng 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Yleisurheilun kuvalehti

 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Yoga journal

US eng 

luonto ja harrasteet|terveys

USKONNOT = RELIGIONER

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

A & O

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Aamun koitto

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

ABC+ FI fin kansat ja kulttuurit|uskonnot
Ad Lucem FI fin kansat ja kulttuurit|uskonnot

Airut

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Analogi

FI fin

kansat ja kulttuurit|uskonnot

An-nur

FI fin 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Arkki

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Armontalo

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Ars Magna

FI fin

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Askel

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot, Varissuo

Birgitan ystävä

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Balder

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Bodhi melong

FI fin

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Christina

FI fin

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Deutsch-evangelisch in Finnland

FI ger 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Diakonia

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Etsijä

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Fides

FI fin

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Hakehila

FI fin,swe 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Hengellinen kuukauslehti

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Herätkää

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Hiljaisuuden ystävät

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Hyvä sanoma   kansat ja kulttuurit|uskonnot

Ilo, Kotimaan liite

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot 

Judisk krönika

SE swe

kansat ja kulttuurit|uskonnot

KD

 

uutistori|sanomalehdet

Keidas

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Kirkko ja kaupunki

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Kirkko ja me

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Kotimaa

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot, Varissuo

Kristosofi

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Kyrkpressen

FI swe 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Logos

FI fin 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Loimaan evankelisen kansanopiston lehti

yhteiskunta|kasvatus ja opetus

Luterilainen

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Merimieskirkko

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Namikaattori

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Nuotta

 

Stoori

Nykyaika

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Näkyvä nainen

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Ortodoksiviesti

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Perusta

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Päivämies

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Rengas

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Ristin voitto

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Romano boodos - Suomen romanilehti

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Ruusu-risti

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Salam

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Salon seurakuntasanomat

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Sana

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Sanansaattaja

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Setlementti

yhteiskunta|kasvatus ja opetus

Sotahuuto kansat ja kulttuurit|uskonnot

Sändebudet

FI swe 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Takoja 

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Tekoja  kansat ja kulttuurit|uskonnot

Teologinen aikakauskirja

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Teosofi

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Tuore oliivipuunlehti

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Uusi tie  kansat ja kulttuurit|uskonnot
Vapaa-ajattelija kansat ja kulttuurit|uskonnot

Vartija

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Vie sanoma

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

VAIHTOEHTOHOIDOT. ITSEHOITO = ALTERNATIV TERAPI. EGENVÅRD
ks. myös TERVEYDENHUOLTO. LÄÄKETIEDE = se även HÄLSOVÅRD. MEDICIN

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Ananda

 FI fin

luonto ja harrasteet|terveys, Nummi

Fit

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Hirvensalo, Nummi

Elävän ravinnon ystävä

 

luonto ja harrasteet|harrasteet

Homeopatia

 

luonto ja harrasteet|terveys

Hyvä terveys

 

luonto ja harrasteet|terveys, autokirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Nummi, Runosmäki

Hälsa

SE swe

luonto ja harrasteet|terveys

Kauneus ja terveys

 

luonto ja harrasteet|terveys, Ilpoinen, Maaria, Nummi, Pansio, Runosmäki

Kunto plus

 

luonto ja harrasteet|terveys, Maaria,  Nummi, Runosmäki

Luonnonlapsi

luonto ja harrasteet|terveys

Luontaisterveys

 

luonto ja harrasteet|terveys, Nummi

Minä olen

 

luonto ja harrasteet|terveys

Sauna

 

luonto ja harrasteet|terveys

Vegaia

FI fin

luonto ja harrasteet|terveys

Voi hyvin

 

luonto ja harrasteet|terveys, Ilpoinen, Maaria, Nummi, Runosmäki, Skanssi

Yoga journal

US eng

luonto ja harrasteet|terveys

VAIHTOEHTOLIIKKEET. KANSALAISTOIMINTA = 
ALTERNATIVRÖRELSER. MEDBORGARAKTIVITET

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Asukki

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Elonkehä

 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Huili

yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Maailmankauppalehti

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Maan ystävä luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Sivari & totaali

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Tärppi

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Utne

US eng

yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Vegaia

FI fin 

luonto ja harrasteet|terveys

Voima

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

VALOKUVAUS. VALOKUVATAIDE = FOTOGRAFERING. FOTOKONST

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Advanced photoshop

GB eng

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Blind spot

US eng

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Digikuva

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Digital camera

GB eng

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Foto

SE swe

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Fotografisk tidskrift

SE swe

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Fotomagazin

DE ger

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Kamera

 

kirjallisuus ja taiteet|taiteet, autokirjasto, Ilpoinen, Nummi, Runosmäki, Varissuo

Luontokuva

 

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Nature´s best photography

US eng

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Photo raw 

FI fin

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

Practical photography

GB eng

kirjallisuus ja taiteet|taiteet

VAMMAISJÄRJESTÖT. POTILASYHDISTYKSET. OMAISJÄRJESTÖT = 
HANDIKAPPORGANISATIONER. PATIENTFÖRENINGAR. 
STÖDFÖRENINGAR FÖR ANHÖRIGA 

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Aivoitus

luonto ja harrasteet|terveys

Allergia & astma

 

luonto ja harrasteet|terveys

Autismi

 

luonto ja harrasteet|terveys

Avain

 

luonto ja harrasteet|terveys

Avh : Aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti

luonto ja harrasteet|terveys

CP-lehti

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Diabetes

 

luonto ja harrasteet|terveys

Diabetestiedote

 

luonto ja harrasteet|terveys

Dysfasia

luonto ja harrasteet|terveys

Elinehto - Livsvillkor

luonto ja harrasteet|terveys

Epilepsialehti

 

luonto ja harrasteet|terveys

Finlands synskadade

FI swe

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Hengitysviesti

luonto ja harrasteet|terveys

Hyvä hengitys

luonto ja harrasteet|terveys

Ihon aika

 

luonto ja harrasteet|terveys

Infokrykä yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Inspis

FI fin

luonto ja harrasteet|terveys

IT - Invalidityö

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Ituja

 

luonto ja harrasteet|terveys

Kajastus

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Keliakia

 

luonto ja harrasteet|terveys

Ketju

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Kuuloviesti

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Kuurojen lehti

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Kynnys

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Käsi kädessä

 

luonto ja harrasteet|terveys

Labyrintti

luonto ja harrasteet|terveys

Leija yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Lounais-Suomen syöväntorjuntasanomat

 

luonto ja harrasteet|terveys

Lähellä

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Meniere-posti

 

luonto ja harrasteet|terveys

Muisti

 

luonto ja harrasteet|terveys

Nappi

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Näkövammaisten airut

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Parkinson-postia

 

luonto ja harrasteet|terveys

Porras

 

luonto ja harrasteet|terveys

Selkälehti

luonto ja harrasteet|terveys

Simpukka

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

SOS aktuellt

FI swe

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Sotainvalidi   yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Sydän

 

luonto ja harrasteet|terveys

Sylva

FI fin

luonto ja harrasteet|terveys

Syöpä

 

luonto ja harrasteet|terveys

Tukilinja

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Tukiviesti

 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Tuntosarvi yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto
Uusi invalidi yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Vi hörs

FI swe 

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

VEIKKAUS. RAVIURHEILU = TIPPNING. TRAVSPORT

Hevosurheilu   luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu
Veikkaaja   luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu, Jyrkkälä, Nummi, Runosmäki

VENEILY. PURJEHDUS. MERENKULKU = BÅTSPORT. 
SEGLING. SJÖFART

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Båtnytt

SE swe 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Frisk bris

FI swe 

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Kippari

 

luonto ja harrasteet|tekniikka, Hirvensalo

Laiva

luonto ja harrasteet|tekniikka

Luotsi ja majakka

luonto ja harrasteet|tekniikka

Merimieskirkko

 

kansat ja kulttuurit|uskonnot

Merimies-Sjömannen

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Navigare

FI fin

luonto ja harrasteet|harrasteet|urheilu

Navigator

FI fin 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Practical Boat Owner

GB eng

luonto ja harrasteet|tekniikka

Puuvene

 

luonto ja harrasteet|tekniikka, autokirjasto

På kryss & till rors

SE swe 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Suomen merenkulku

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Tiedonantoja merenkulkijoille

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Tornator

FI fin 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Vapaaehtoinen meripelastaja

FI mul

yhteiskunta|yhteiskunta ja hallinto

Vapaavahti

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Vene

 

luonto ja harrasteet|tekniikka, autokirjasto, hirvensalo, Ilpoinen, Nummi, Pansio, Runosmäki

Venemestari

luonto ja harrasteet|tekniikka

Voima ja käyttö

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Woodenboat

US eng 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Yachting world

GB eng 

luonto ja harrasteet|tekniikka

VEROTUS = BESKATTNING

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Taloustaito

 

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Verotus

 

yhteiskunta|oikeus

VIESTINTÄ = KOMMUNIKATION

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijainti = Placering

EU vaihde

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Journalisti-Journalisten

 

yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Maine

yhteiskunta|talous ja liike-elämä

Media & viestintä

 

yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Nordicom information SE mul yhteiskunta|yleistieto ja viestintä
Nordicom review SE eng yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Signaali

luonto ja harrasteet|tekniikka

Suomen lehdistö

 

yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

TV-maailma

uutistori|aikakauslehdet, Ilpoinen, Lauste, Maaria, Nummi, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Varissuo

YLEISAIKAKAUSLEHDET = ALLMÄNNA TIDSKRIFTER

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Anna uutistori|aikakauslehdet, Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Maaria, Nummi, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Vasaramäki

Apu

 

uutistori|aikakauslehdet, Ilpoinen, Lauste, Maaria, Nummi, Runosmäki, Varissuo

Arter

EE est

uutistori|aikakauslehdet

Brigitte uutistori|aikakauslehdet

Cambio16

ES spa 

uutistori|aikakauslehdet

Cheng Ming

HK chi 

uutistori|aikakauslehdet

Cosmopolitan FI fin uutistori|aikakauslehdet
Damernas värld uutistori|aikakauslehdet
Demi FI fin Stoori, Hirvensalo, Jyrkkälä, Lauste, Maaria, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki
Dobrye sovety RU rus uutistori|aikakauslehdet
Eeva uutistori|aikakauslehdet, Hirvensalo, Ilpoinen, Nummi, Paattinen, Runosmäki, Varissuo
Elle FI fin uutistori|aikakauslehdet

ET-lehti

 

uutistori|aikakauslehdet, autokirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Lauste, Maaria, Moisio, Nummi, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki

Focus

DE ger 

uutistori|aikakauslehdet

Gloria uutistori|aikakauslehdet, Ilpoinen, Nummi, Runosmäki, Skanssi, Varissuo
GQ uutistori|aikakauslehdet

HS Teema

uutistori|aikakauslehdet

Hola!

ES spa 

uutistori|aikakauslehdet

Hymy

uutistori|aikakauslehdet

Iiris

uutistori|aikakauslehdet, Varissuo

Image yhteiskunta|yleistieto ja viestintä, uutistori|aikakauslehdet, autokirjasto, Nummi, Runosmäki, Skanssi, Varissuo

Jeune Afrique

FR fre 

uutistori|aikakauslehdet

Kaksplus uutistori|aikakauslehdet, autokirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Lauste, Maaria,  Nummi, Paattinen, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki
Kodin kuvalehti uutistori|aikakauslehdet, Hirvensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Lauste, Maaria, Moisio, Nummi, Pansio, Runosmäki,Varissuo, Vasaramäki
Koti uutistori|aikakauslehdet
Kotiliesi uutistori|aikakauslehdet, autokirjasto, Hirvensalo, Ilpoinen, Maaria, Nummi, Pansio, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki
Kotivinkki uutistori|aikakauslehdet, autokirjasto, Nummi, Runosmäki, Vasaramäki

Krestjanka

RU rus

uutistori|aikakauslehdet

Kuriren

FI swe 

uutistori|aikakauslehdet

Kuurosokeiden uutislehti

uutistori|aikakauslehdet

Maalla uutistori|aikakauslehdet, Hirvensalo, Runosmäki

Me

 

uutistori|aikakauslehdet

Me naiset uutistori|aikakauslehdet, Varissuo
Meidän perhe uutistori|aikakauslehdet, Hirvensalo, Moisio, Pansio, Skanssi, Varissuo, Vasaramäki

Nai

FI per 

uutistori|aikakauslehdet

Newsweek

US eng 

Nummi, Runosmäki

Nordisk tidskrift SE mul yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Novyje Rubezi

FI rus

uutistori|aikakauslehdet

Nylon

US eng 

uutistori|aikakauslehdet

Oggi

IT ita 

uutistori|aikakauslehdet

Ogonjok

RU rus 

Varissuo

Ordfront Magasin yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

El Pais semanal

ES spa 

uutistori|aikakauslehdet

Pirkka

 

uutistori|aikakauslehdet

Le Point FR fre uutistori|aikakauslehdet

Samarbete

FI swe 

uutistori|aikakauslehdet

Seura

 

uutistori|aikakauslehdet

Spektr

FI rus 

uutistori|aikakauslehdet, Varissuo

Der Spiegel

DE ger 

uutistori|aikakauslehdet

Stern

DE ger 

uutistori|aikakauslehdet

Suomen kuvalehti

 

yhteiskunta|yleistieto ja viestintä, uutistori|aikakauslehdet, Hirvensalo, Ilpoinen, Lauste, Maaria, Nummi, Paattinen, Runosmäki, Varissuo, Vasaramäki

Time

US eng 

uutistori|aikakauslehdet, Runosmäki, Varissuo

Trendi uutistori|aikakauslehdet
Utne yhteiskunta|yleistieto ja viestintä

Valitut palat

 

uutistori|aikakauslehdet, Pansio, Runosmäki

Vanity fair US eng Ilpoinen, Nummi
Vi föräldrar uutistori|aikakauslehdet

Yhteishyvä

 

uutistori|aikakauslehdet

Året runt

SE swe

uutistori|aikakauslehdet

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU. LUONNONSUOJELU = MILJÖSKYDD. NATURSKYDD

ks. myös ELÄINSUOJELU = se även DJURSKYDD

Nimi = Titel

Maa,kieli Land,språk

Sijoitus = Placering

Baltic cities environmental bulletin

FI eng 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Drontti luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Ekoasiaa

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Elonkehä

 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Environment for Europeans

LU eng

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Ilmansuojelu

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Kierrossa

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Luonnonsuojelija

 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Maan ystävä luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Nuorten luonto

 

Stoori

Pandan polku luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Uusiouutiset

 

luonto ja harrasteet|tekniikka

Vesitalous

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Vihreä lanka

 

uutistori|sanomalehdet

Ympäristö

 

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Ympäristö ja terveys

 

luonto ja harrasteet|terveys

Ympäristöasiantuntija

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Ympäristöjuridiikka

 

yhteiskunta|oikeus

Ympäristökasvatus

luonto ja harrasteet|luonnontieteet

Alkuun = Till början